Privatlivspolitik

Privatlivspolitik 

Lets Make IT ApS (CVR: 38259806) er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor beskrevet vores privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig 

Andreas Lysdal Andersen, telefon. 2243 6160 eller andreas@letsmakeit.dk   

Dataansvarlig: Lets Make IT ApS (CVR-nummer 38259806) 

Behandling af personoplysninger 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser. 

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5. 

Når vi er databehandler, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den instruks og de retningslinjer, der fremgår af databehandleraftalen, som er indgået med den dataansvarlige. 

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem. 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger som led i administrationen af dit forhold til os, som kunde, leverandør, eller samarbejdspartner. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde. 

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, som led i behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af overholdelsen af vores kontrakt-retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i henhold til den aftale vi har indgået, med dig som kunde, leverandør, eller samarbejdspartner. 

Derudover behandler vi dine personoplysninger til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev til dig. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved kontakt på ovenstående kontaktoplysninger eller ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet. 

Behandling af personoplysninger om dig som ansøger 

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os. 

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer. 

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden. 

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb. 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling. 

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen. 

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil vi kontakte dig for at få dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger. 

Uopfordrede ansøgninger 

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som består i at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse. 

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes din ansøgning og bilag i maksimalt 6 måneder, efter modtagelsen, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, vil du blive kontakte med henblik på et specifikt samtykke fra dig. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger. 

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier) 

Vi bruger følgende sociale medier; Facebook og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger. 

Sletning og opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. 

For følgende behandlingsaktiviteter har vi følgende slettefrister: 

  • Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale jf. bogføringslovens §3, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens §10. 
  • Oplysninger om dig, som vi behandler på baggrund af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, vil blive behandlet, så længe vore kontraktretlige forpligtelser består. 

Videregivelse af personoplysninger 

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig, bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold og til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor. 

Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandlere / leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form indgåede SCCer (Standard Contractual Clauses), jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 

Øvrige oplysninger om behandling 

Dataminimering 

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem. 

Vi holder data ajour 

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. 

Dine rettigheder 

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder: 

  • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt). 
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger. 
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. 
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet. 
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering. 
  • Retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

 

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. 

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 

Hvis du ikke er tilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du til hver en tid, retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk 

Ændringer 

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. 

Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).